Vyhledávání ubytování

Formát: 2024-06-19
Formát: 2024-06-19

Naše informace

Pracovní doba
Pondělí - Neděle
08:00 h -15:00 h
17:00 h -20:00 h
Adresa
Podvrtaje 65
22 243 Murter, Chorvatsko
GPS souřadnice:
Latitude:43.809045
Longitude:15.594531

Kontakt
T: 00385 (0)22 436 544
F: 00385 (0)22 436 545
E: josip@murter-kornati.com
W: www.murter-kornati.com

Pravidla a podmínky rezervace

Všeobecné podmínky pronájmu ubytování

 

1. Nabídka
Turistická agentura ARTA je zprostředkovatelem mezi Hostem a poskytovatelem služeb (ve jménu vlastníka a na jeho účet) a zajišťuje hostu ubytování podle zveřejněných informací dostupných na stránkách www.murter-kornati.com, a v dojednaném termínu, kromě případu mimořádných okolností nebo vyšší moci.

* Vyšší mocje okolnost, na kterou se nemůže působit, protože ji nelze předvídat a proto ji nelze ani odstranit (zemětřesení, povodně, požáry, stávky, teroristické akce, války, smrt poskytovatele služeb nebo jeho nejužší rodiny)

2.  Rezervace a placení
Dotazy na rezervaci se přijímají internetem (dotazník na webových stránkách,  e-mail), faxem nebo osobně v prostorách agentury. Pro potvrzení rezervace je třeba, aby Host ve lhůtě kterou činí jeden všední den od okamžiku přijetí nabídky, zaplatil akontaci ve výši 30% z celkové ceny pobytu a nafaxoval potvrzení o zaplacení, zatímco zbytek částky a pobytovou taxu Host platí na recepci agentury v den příjezdu do ubytovací jednotky.
 

3.  Pobytová taxa
Podle Zákona o pobytové taxe Chorvatské republiky je host povinen platit pobytovou taxu současně s placením služby ubytování. Pobytová taxa se platí na recepci agentury. Její výše je od4,50 do 7,00 kn za osobu na den pro dospělé osoby. Děti od 12 do 18 let mají 50% slevu z té částky, zatímco děti do 12 let pobytovou taxu neplatí.


4. Cena ubytování

Ceny jsou uvedeny u každé ubytovací jednotky. Uvedeny jsou v eurech. Tyto ceny se vztahují na pobyt delší než tři noci. V případě pobytu kratšího než čtyři noci se cena zvyšuje o 30,00 %.

Cena zahrnuje: denní nájem, týdenní výměnu ložního prádla, ručníky, spotřebu elektřiny a vody, nádobí a jídelní příbor (apartmány), úklidové potřeby, závěrečný úklid.

Zvláštní služby nejsou zahrnuty v ceně (snídaně, pronájem člunu), a proto je třeba platit je zvlášť.

V případě změny cen určité ubytovací jednotky po provedeném přihlášení a před zaplacením akontace, se agentura zavazuje, že o tom bude hosta okamžitě informovat a pošle mu nový účet. Pro hosty, kteří zaplatili akontaci agentura ručí za to, že zbytek ceny bude vyúčtován na základě předchozí kalkulace, podle které host rezervoval určitou ubytovací jednotku.
 

5.  Kategorizace
Ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace příslušné instituce a vlastník je povinen udělenou kategorii vystavit na viditelné místo.
Standardy ubytování, stravy a služeb jednotlivých zemí se liší a nemohou se srovnávat.

Informace, které host získá v ubytovací jednotce, nezavazují agenturu ve větší míře než informace uvedené na těchto internetových stránkách.


6. Právo agentury na změny a výpověď
Agentura si vyhrazuje právo na změnu rezervace pokud dojde k mimořádným okolnostem nebo událostem způsobeným vyšší mocí. Rezervované ubytování se může vyměnit jen s předchozím informováním hosta a to za ubytování stejné nebo vyšší kategorie i to za cenu, na niž byla rezervace potvrzena. Pokud je náhradní ubytování možné pouze v objektu za cenu vyšší o15% než byla cena rezervovaného ubytování, agentura si vyhrazuje právo na vyúčtování rozdílu cen po konzultaci s hostem.Pokud výměna není možná, vyhrazuje si agentura právo na výpověď rezervace s předchozím informováním hosta před začátkem využívání služby a zaručuje mu vrácení zaplacené akontace.

7. Právo hosta na změny a výpověď
Pokud si hostpřejevypovědět rezervaci ubytování, musí to učinit písemně(e-mail, fax, pošta).
- v případě, že host vypoví rezervaci nemá právo žádat vrácení zaplacené akontace.
- pokud Host nepřijede včas nebo vypoví ubytování před vypršením sjednaného termínu agentura účtuje celou cenu pobytu.
 

8.  Povinnosti agentury a vlastníka
Povinností agentury je:
- starat se o plnění služeb jakož i o výběr poskytovatele služeb
- starat se o práva a zájmy Hosta v souladu s dobrými zvyklostmi v turizmu.
Povinnost Vlastníka je:
- Poskytnout Hostu všechny zakoupené služby

* Agentura a vlastník vylučují jakoukoliv odpovědnost v případě změny nebo nesplnění služeb způsobené vyšší mocí.
 

9.  Povinnosti hosta
Host je povinen:
- mít správné cestovní dokumenty a získat vízum pokud ho potřebuje ke vstupu do Chorvatské republiky
- dodržovat celní a devizní předpisy Chorvatské republiky
- dodržovat domácí řád v ubytovací jednotce a spolupracovat s poskytovateli služeb v dobrém úmyslu
- každou způsobenou škodu v ubytovací jednotce je host povinen na místě nahradit v plné výši
- při příjezdu na místo pobytu musí zástupci agentury předložit voucher s podrobnostmi o počtu osob a typu služeb, které jim musí být poskytnuty
- Host nese odpovědnost a náklady vzniklé z nedodržování povinností.

- Hosté do ubytovací jednotky nastupují po 14.00 hod, a v den odjezdu ubytovací jednotku opouštějí do 10.00 hod. Předání klíče od ubytovacích jednotek se provádí v samém objektu za účasti vlastníka a představitele agentury.
 

10. Zavazadla
Agentura neodpovídá za zavazadla, která jsou zničena, poškozena, ztracena nebo ukradena v ubytovací jednotce. Ztracená zavazadla nebo krádež se hlásí poskytovateli služeb a příslušné policejní stanici.
 

11. Reklamace
Host má právo žádat určitou náhradu za nevykonané zaplacené služby. Při žádosti host musí přiložit písemnou námitku.

Postup v souvislosti s námitkou:
- pokud host na místě není spokojen se stavem ubytovací jednotky, musí hned po příjezdu informovat agenturu, respektive reklamace hned nahlásit vlastníkovi. Host je povinen spolupracovat s představitelem agentury a vlastníkem, aby byly příčiny nespokojenosti odstraněny. Pokud je námitka oprávněná a poskytnutá služba vlastníka není uspokojující, agentura učiní vše, aby host dostal přijatelné řešení, které odpovídá zaplacené službě. Agentura nebo vlastník nesmí hostu jako náhradní ubytování nabídnout službu menší hodnoty.
- pokud host z vlastní iniciativy opustí ubytovací jednotku a najde jiné ubytování, a tak nedá agentuře možnost, aby vyřešila problém, nemá právo žádat vrácení peněz ani vznést žalobu za náhradu škody.
- pokud host nereklamuje ubytování na místě, nezískává právo na vrácení peněz.
 

12. Kompetence soudu                                                                        
Pokud host není spokojen s řešením námitky, má právo na soudní arbitráž. V takovém případě bude kompetentní obchodní soud vŠibeniku.
 

13. Poznámka
Zaplacením akontace host v úplnosti souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami.