Szukaj zakwaterowania

Format: 2023-11-30
Format: 2023-11-30

Nasze informacje

Godziny pracy
Poniedziałek - Niedziela
08:00 - 15:00
17:00 - 20:00
Adres
Podvrtaje 65
22 243 Murter/Chorwacja
GPS:
Latitude:43.809045
Longitude:15.594531
Kontakt
T: + 385 (0)22 436 544
F: + 385 (0)22 436 545
E: josip@murter-kornati.com
W: www.murter-kornati.com

Prawa i warunki rezerwacji

Ogólne zasady i warunki wynajmowania zakwaterowania

 

1. Wprowadzenie
TuirsAgencja turystyczna ARTA pełni funkcję pośrednika pomiędzy klientem a dostawcą usług (w imieniu właściciela i na jego korzyść). Zapewnia zakwaterowanie zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.murter-kornati.com na czas określony w rezerwacji. Agencja turystyczna ARTA nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności spowodowane siłami wyższymi.

Siły wyższe to okoliczności, na które nie można wpłynąć ani ich przewidzieć, dlatego nie można im zapobiec (trzęsienie ziemi, powódź, pożar, strajk, atak terrorystyczny, wojna, śmierć dostawcy usług lub członka jego najbliższej rodziny)


2. Rezerwacja i płatności
Pytania i rezerwacje zakwaterowania można wysyłać drogą internetową (emailem albo za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej), faxem albo dowiadywać się bezpośrednio w biurze ARTA. W celu potwierdzenia rezerwacji, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % całkowitej kwoty zakwaterowania w ciągu 24 h od zaakceptowania warunków umowy i przesłać potwierdzenie wpłaty faksem. Pozostałą część płatności oraz taksę klimatyczną należy uregulować w biurze w dniu przyjazdu.


3. Taksa klimatyczna
Zgodnie z Chorwackim Prawem o Taksie Klimatycznej, klienci są zobowiązani zapłacić taksę klimatyczną regulując opłaty za zakwaterowanie w biurze. W Republice Chorwacji taksa wynosi od 4,50 do 7,00 kn od osoby dorosłej na dzień. Klienci w wieku od 12-18 lat mają 50 % zniżki, a dzieci poniżej 12 lat nie płacą taksy.


4. Cena zakwaterowania
Cena zakwaterowania podana jest w EUR. Ceny obowiązują przy pobycie nie krótszym niż cztery noce. Jeśli klient korzysta z zakwaterowania przez mniej niż cztery noce, wtedy cena jest wyższa o 30%.

Cena obejmuje: wynajem zakwaterowania, co tygodniową zmianę pościeli, czyste ręczniki, prąd i wodę, urządzenia do gotowanie i jedzenia ( w apartamentach), środki czyszczące, końcowe sprzątanie.

Dodatkowe usługi nie są włączone w cenę ( śniadanie, wynajem łódki) i należy je uregulować osobno.

Agencja ma wyłączne prawo do wprowadzania zmian do ustalonych cen. Jeśli ceny zmienią się po dokonaniu rezerwacji, a przed wpłaceniem zaliczki, agencja jest zobowiązana poinformować klienta o zmianie ceny i wysłać nową kalkulację. W przypadku gdy klient zapłacił zaliczkę za rezerwację, agencja gwarantuje cenę zakwaterowania ustaloną w pierwszej kalkulacji, zgodnie z którą zaliczka została zapłacona.


5. Kategoryzacja i opis usług
Jednostki zakwaterowania oferowane przez agencję są opisane zgodnie z wymogami oficjalnej kategoryzacji dokonananej przez autoryzowaną instytucję. Każdy właściciel zakwaterowania jest zobowiązany umieścić kategorię zakwaterowania w widocznym miejscu.
Standardy zakwaterowanie, wyżywienia, usług, itp. różnią sie w zależności od miejsca, kraju i dlatego trudno je porównywać. Informacje uzyskane w miescu zakwaterowania nie obligują agencji w większej mierze niż informacje udostępnione na stronie internetowej.


6. Prawa agencji do zmian i rezygnacji
Agencja ma prawo zmiany rezerwacji w nagłych wypadkach lub w przypadku działania sił wyższych. Zarezerwowane zakwaterowanie może być zastąpione zakwaterowaniem tej samej kategorii albo wyższej w cenie ustalonej podczas rezerwacji, pod warunkiem że klient zostanie o tym powiadomiony odpowiednio wcześnie. Jeśli zakwaterowanie zastępcze jest dostępne tylko o wyższej kategorii i w cenie wyższej o 15 % lub więcej od pierwotnie zarezerwowenego zakwaterowania, wtedy agencja ma prawo obciążyć klienta tą różnicą cen po wcześniejszej konsultacji z klientem. Jeśli zakwaterowanie zastępcze nie jest dostępne, a opłata za zakwaterowanie została uregulowana przez klienta, wtedy agencja ma prawo odwołać rezerwację po wcześniejszym zawiadomieniu klienta (przed przyjazdem) oraz zagwarantować pełen zwrot wpłaconej sumy.


7. Prawa klienta do zmian i rezygnacji
Zmiany rezerwacji lub rezygnację należy złożyć w formie pisemnej (emailem, listownie lub faksem).
- w przypadku rezygnacji agencja zatrzymuje pełną kwotę zaliczki i nie przysługują zwroty.
- jeśli klient nie przyjedzie na czas albo odwoła zakwaterowanie w trakcie pobytu, należy uregulować całą płatność za pobyt.


8. Obowiązki agencji i właściciela
Agencja zobowiązuje się do:
- Dbania o świadczone usługi, a także o odpowiedni wybór dostawcy usług
- Dbania o prawa i interesy klienta zgodnie z przyjętymi w turystyce zwyczajami i dobrymi praktykami
Właściciel zakwaterowania zobowiązuje się do:
- Zapewnieniem wszystkich usług, za które zapłacił klient.

*Agencja oraz właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany lub anulowanie rezerwacji spowodowane siłami wyższymi


9. Obowiązki klienta
Klient zobowiązuje się do:
- posiadania ważnych dokumentów oraz wiz jeśli są wymagane do przekroczenia granicy Republiki Chorwacji
- przestrzegania regulacji celnych oraz wymiany walut obowiązujących w Republice Chorwacji
- przestrzegania zasad panujących w miejscu zakwaterowania oraz utrzymaniu dobrych relacji z gospodarzem domu
- pokryć wszelkie koszty wyrządzonej szkody w miejscu zakwaterowania
- przedstawić potwierdzenie wpłaty (przesłać pocztą lub emailem) uwzględniające ilość osób i typ zakwaterowania, które mają być świadczone
- jeśli klient nie przestrzega wyżej wymienionych obowiązków, odpowiedzialny jest za wyrządzoną szkodę i musi pokryć jej koszty
- klient może przyjechać na miejsce zakwaterowania po godzinie 14, i musi wykwaterować się do godziny 10.00 rano. Klucze będą wydane klientowi w miescu zakwaterowania przez właściciela i reprezentanta agencji.


10. Bagaż

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony lub zgubiony bagaż, a także za kradzież bagażu lub wartościowych rzeczy pozostawionych w miejscu zakwaterowania. Zgubę lub kradzież bagażu należy zgłosić właścicielowi zakwaterowania oraz na lokalnej policji.


11. Reklamacje
Jeśli świadczone usługi nie są na satysfakcjonującym poziomie, klient może ubiegać się o rekompensatę poprzez pisemne złożenie skargi. Klient jest upoważniony do złożenia reklamacji jeśli zapłacone usługi nie były spełnione.

Procedura składania reklamacji:
- Reklamację należy składać u dostawcy usług natychmiast w dniu przyjazdu oraz zawiadomić o tym agencję. Oczekuje się, że klient będzie współpracował z reprezentatami agencji oraz dostawcą usług w celu rozwiązania problemu. Jeśli skarga jest uzasadniona, a świadczone usługi nie są satysfacjonujące, agencja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić klientowi odpowiednie rozwiązanie zgodnie z usługami, za które zapłacono. Nie wolno ani agencji ani właścicielowi zakwaterowania oferować klientowi zastępczego zakwaterowania o niższej kategorii.
- Jeśli klient zdecyduje się opuścić miejsce zakwaterowania z własnej inicjatywy, znajdzie nowe miejsce zakwaterowania i odmówi oferowanego rozwiązania zgodnie z usługami, za które zapłacił, wtedy nie ma więcej prawa ubiegać się o refundację lub złożyć sprawę do sądu.
- Jeśli klient nie zgłosi reklamacji w miejscu zakwaterowania, nie ma prawa ubiegać się o refundację.


12. Jurysdykcja sądowa
Jeśli klient nie jest zadowolony z rozwiązania w odpowiedzi na złożoną reklamację, sprawa może być złożona do sądu. (Jurysdykcja sądowa w Šibeniku)


13. Uwagi
Wpłacając zaliczkę, klient akceptuje w całości Ogólne Zasady i Warunki Wyjmowania Zakwaterowania.