Vyhledávání ubytování

Formát: 2024-03-01
Formát: 2024-03-01

Naše informace

Pracovní doba
Pondělí - Neděle
08:00 h -15:00 h
17:00 h -20:00 h
Adresa
Podvrtaje 65
22 243 Murter, Chorvatsko
GPS souřadnice:
Latitude:43.809045
Longitude:15.594531

Kontakt
T: 00385 (0)22 436 544
F: 00385 (0)22 436 545
E: josip@murter-kornati.com
W: www.murter-kornati.com

Historie Murteru a Kornat

Dějiny Murteru a souostroví Kornati postrádají historický významné události, slavné vládce, statečné dobyvatele, veliké malíře.
To není  historie, o které se čte v knihách nebo chodí do muzea. To je historie napsaná kilometry půstých zdí na pastvinách souostroví Kornati, olivovníkovými háji a vinohrady vznikající z ničeho, na malých kusech země ukradených z krasu; historie malých přístavů, perfektně tvarovaných lodí, kamených domů a klenutých ulic.
Jestliže si uděláte výlet na souostroví Kornati či do Murteru,  dostáváte pocit, že tyto stěny svědčí o tisících lidských osudů a vypravují o prostém člověku a jeho pokusu vytvoření životního prostředí v drsné krajině . Zpívají ódu o lidské vytrvalosti a síle vůle.

Na těchto stránkách, dějiny Murteru a souostroví Kornati jsou vám představené pomocí několika zajímavých historek a některých nejdůležitějších událostí daných chronologicky.
Zdrojem historek je převážně kniha "Murterski otočni brevijar" (Breviář ostrova Murter), kterou napsal spisovatel Stanko Ferić. Kniha je vydaná ve spolupráci s národním parkem Kornati a můžete jí koupit v některých turistických kancelářich.

 


Colentum

Na severní straně zátoky Hramina, na úpatí hory Gradina, leží pozůstatky antického města Colentum. Naleziště je z větší částí pod mořem. Město se nejvíce rozvilo za panování římských císařů Nera (37.-68.) a Vespaziana (9.-79.) jejichž mince byly nalezené během prvního archeologického výzkumu od 1907. do 1909.
Colentum měl typickou antickou architekturu - domy s vyšším poschodím, vodní nádrže, lázně, úzké ulice vydlážděné kameny, podobné současným ulicím v stárých částech dalmatských měst. Odborníci předpokládají, že město bylo oloupeno a zničeno od pirátů v druhém století, ačkoliv někteří tvrdí že bylo zničeno potřesem. Přestože část rozvalin u pobřeží byla znovu vystavěna, Colentum nikdy neobnovil starý lesk. Některý z archeologických nálezů lze vidět na výstavě "Murter ve světle nedávného archeologického výzkumu" v Murterské knihovně.


Co znamená jméno ostrovů Murter?

Stoletími se vědci snaží vyřešit oznčení názvu ostrova a města Murter. Dlouho se přepokládalo, že je jméno "Murter" v souvistlosti se "smrtí". Avšak, ostrov byl pravděpodobně pojmenován po slově “mortarium” – antické kamenné koryto, které bývalo částí lisu na olej. Během času byl vzpomenut pod různými jmény:  Colentum, Srimač, Mortar, Mortura, Mortaro, Morter a konečně Murter.


Murterská gajeta

Malo je lodí, které tak úspěšně přežíly dobu stavění lodí z umělé hmoty, jako legendární murterská gajeta. Jejími vlastnostmi jsou stoletá trvalost a bezpečná plavba, v připadech kdy se jiné lodě skloňují do závětří.
Původní gajety byly poháněny plachtami a vesly. Měly uplně uzavřenou palubu a ve středu otvor s víkem. Do podpalubí  vedly menší otvory na přídi a na zádi lodi. Stěžeň gajety je mirně nahnutý ku přídi lodi a má trojúhelníkovou plachtu. Kromě murterské gajety ještě jsou známé komišká, lopudská a korčulanská gajeta.

 

Kdo jsou "Kurnatari"?

Kurnatari je další jméno pro obyvatele Murteru (původní jmeno - Murterin), nejstarší a největší osadě na ostrově Murter. Oni vlastní většinu ostrovů v národním parku Kornati a většinu ostatních sousedních ostrovů. Původní obyvatelé se usídlili zde v 17. století, když ne mohli zůstat na svých pozemcích na pevnině kvůli tureckému nebezpečí. Středem 19. století tehdejší obivatelé Murteru začali kupovat kornatské ostrovy a v roku 1896. se stali jejími jedinými vlastníky. Murteršti nádeníci se stali námořníky, rybáři a loďaři kvůli svým majetkům na ostrovech.


Souostroví Kornati bylo vždy otázkou života a smrti pro obyvatelstvo Murteru.

V dobách valek ostrovy byly zárukou přežití, protože pozemky na pobřeží byly nedostupné. Vzdálenost mezi Murterem a soustrovím musela byt překonána většinou vlastními sílami.  Dlouhá a těžká cesta, špatné počasí a vyčerpávající veslování poškozovalo jejich zdraví. Život Kurnatarů byl obtížný a krátký. Na druhé straně, pastýři na ostrovech žili dlouho. Podle  legendy, jeden z pastýřů, jmenem Mate Divov, žil až do 150 let.


Zasvěcené kapličky

Obyvatelé Murteru už před 6 stoletími začáli u silnic, na rozcestích a na mysích stavět kapličky. Důvody k stavění byly různé. Některé káple byly vystavěné na památku důležitých událostí v dějinách Murteru. Avšak, najčastěji se stavěním kaple prosilo světce o pomoc,  ochranu a zdraví. Většina těchto kaplí byla zasvěcena Panně Marii (77), ale rovněž Svatému Antonínu, jenž je ochráncem rybářů a Svatému Mikuláši jenž je ochráncem cestovatelů a námořníků. Mnohé kaple byly vystavěné na souostroví Kornati také – na ostrovech Kornat, Žut, Sit, Gangarol, Smokvica atd.

 

 

Dějiny Murteru


1.st. Na úpatí hory Gradina Římané vystavěli male městečko Collentum. Zmínil se o něm Plinius Starší  ve své třetí knize Historia Naturalis.
9. st. Jedna z slovanských skupin překročila na ostrov za  velkého stěhovaní narodů.
1298. Osada Murter byva vzpomenuta jako Villa Magna. Měla 36 domů, 203 obyvatelů a vlastní faru
1412. Vystavěn farní kostel a zasvěcen Svatému Michalovi, ochranci fary.
1688. Vystavěna kaple Panny Marie Gradinské.
1760. Stavění kaple zasvěcené Svatému Roku, ochranci od moru.
1774. Opat Fortis v "Viaggio in Dalmazia" citujé piseň “U pohvalu od grada Šibenika” básníka Divniće ve které je dvouverší chvalicí vino z ostrova Srimač
konec 18.st. Murter se začíná nazývat italskými názvy: Mortar, Murtar, Murter
1866. Založena narodní knihovna
1910. Vystavěna moderní olejárna a začíná výroba prvotřídného olivového oleje
1913. Na velké mezinárodní výstavě olejů v francouským městě Eix občané Murteru dostali zlatou medaili pro kvalitu oleje.
začátek 20 st. vývoj turizmu


Dějiny souostroví Kornati


1 st. Plinius Starší, autor prvního evropského encyklopedického díla se zmínil o souostroví pod nazvem Crateae
6.st. Byzantinský císař Justinijan vybudoval pevnost na ostrově Kornat nad polem Tarac.
1311. Souostroví bylo nazývano názvem Encornata jenž je pravděpodobně původ současného názvu “Kornati”.
1354. Kornat byl spomenut pod názvem Insula Sancta Mariae.
1515. Ostrov Kornat byl poprvé spomenut pod chorvatským názvem - Stomorin otok
16 st. Na pozůstatcích starokřesťanského kostela v poli Tarac byl vystavěn kostel Panny Marie taracké
13. - 18.st. Souostroví bylo nazývano různými názvy - Incornat, Corona, Coronata
1627.-1859. Výměny vlastníků a nájemců jednotlivých ostrovů
1859-1890. Nevolníci z ostrova Murter získáli svobodu a odkupovat ostrovy.
1980.
Kvůli mimořádné kráse krajiny, členitému nábřeži a hojné floře a fauně, 89 ze 152 ostrovů byly vyhlášeny narodním parkem.
 

Keramika iz rimskog naselja Colentum - Murter
Pogled kroz prozor crkve Sv Rok u Murteru
Stara karta područja Otoka Murtera
Ulica Dolac najstarija ulica u Murteru na Otoku Murter
Ostaci metala iz rimskog naselja Colentum - Murter
Crkva Gospe od Gradine u Murteru na Otoku Murter
Mozaik iz rimskog naselja Colentum - Murter
Stari majstor na brodogradilištu u Betini, Otok Murter
Tradicionalni brodovi sa latinskim jedrom - Otok Murter
Stara slika tradicionalnog broda i vožnje na vesla, Murter
Crkvica na otoku Piškera na Kornatima
Zavjetna kapelica na Otoku Murter